Bonprix vrácení zboží

Bonprix.cz chápe, že někdy může zákazník potřebovat vrátit produkt, který si objednal. Společnost garantuje právo na odstoupení od smlouvy a tím vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Zákazníci mohou odstoupit od smlouvy do 100 dnů od převzetí zásilky. Pro dodržení 100denní lhůty pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazníci toto prohlášení doručili na adresu Bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava, před uplynutím této lhůty. Vrácení vzájemných plnění smluvními stranami musí být provedeno bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy, musí přijaté zboží zaslat zpět Bonprix.cz do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Bonprix.cz vrátí všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Bonprix.cz může zadržet vrácenou platbu přijatou od kupujícího, dokud neobdrží vrácenou položku nebo obdrží potvrzení o jejím odeslání od kupujícího, podle toho, co nastane dříve.