Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě

Pokud máte nezletilé dítě a chcete uplatnit slevu na dítě ve výši 15 204 Kč ročně, musíte k daňovému přiznání přiložit i čestné prohlášení druhého rodiče dítěte, že nebude uplatňovat slevu na dítě i on. Toto čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě je důležitým dokladem, který potvrzuje, že máte na slevu nárok a že nedochází k dvojímu uplatnění slevy na jedno dítě. Kdo musí podat čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě? Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě musí podat ten z rodičů, který nebude uplatňovat slevu na dítě. To znamená, že pokud jste rozvedení, odloučení nebo žijete odděleně od druhého rodiče, musíte si od něj vyžádat jeho čestné prohlášení. Pokud žijete společně s druhým rodičem a máte více než jedno dítě, můžete si rozdělit slevy na děti mezi sebou tak, aby každý z vás uplatnil slevu na jedno nebo více dětí. V tom případě ale musíte oba podat čestné prohlášení o tom, které dítě si kdo uplatňuje. Jak vypadá čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě? Čestné prohlášení neuplatnění slevy na dani za dítě je jednoduchý formulář, který obsahuje údaje o tom, kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa trvalého bydliště), a údaje o tom, které dítě nebo děti si neuplatňuje (jméno, příjmení a datum narození). Čestné prohlášení se podepisuje a datuje. Na internetu najdete různé vzory čestných prohlášení12, které si můžete stáhnout a vyplnit.