Gas

Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru dodavatele gasu: - Cenu gasu. To je samozřejmě základní kritérium, které ovlivňuje vaše náklady na energie. Cenu gasu tvoří dvě složky: cena za distribuci a cena za samotný gas. Cena za distribuci je stanovena distributorem a je stejná pro všechny dodavatele v dané oblasti. Cena za gas se liší podle jednotlivých dodavatelů a závisí na jejich nákupní strategii a marži. Porovnejte si ceny různých dodavatelů a zjistěte si, jak jsou složeny a jak se mohou měnit v čase. - Délku a typ smlouvy. Dodavatelé gasu nabízejí různé typy smluv, které se liší délkou platnosti, způsobem stanovení ceny gasu nebo možností ukončení. Můžete si vybrat mezi smlouvami na dobu neurčitou nebo určitou (např. 1 rok, 2 roky atd.), mezi smlouvami s fixovanou cenou gasu nebo s cenou vázanou na tržní index (např. spotová cena na burze), mezi smlouvami s bezplatným odstoupením nebo s odstupným. Zvažte si, co vám vyhovuje více: stabilita a jistota fixované ceny a delší doby platnosti smlouvy nebo flexibilita a možnost reagovat na změny trhu s variabilní cenou a kratší dobou platnosti smlouvy. - Způsob fakturace a platby. Dodavatelé gasu mohou používat různé způsoby fakturace a platby za gas. Můžete si vybrat mezi fakturací podle skutečné spotřeby nebo podle odhadované spotřeby (zálohy), mezi fakturací měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, mezi platbou převodem, inkasem nebo složenkou. Zvolte si takový způsob fakturace a platby, který vám bude pohodlný a přehledný.