Prohlášení o neuplatnění slevy na dítě

Prohlášení o neuplatnění slevy na dítě: Co to je a kdy ho potřebujete? Pokud máte děti, můžete si snížit daň z příjmů o tzv. slevu na dítě. Tato sleva je určena pro rodiče, kteří živí a vychovávají své nezletilé potomky. Výše slevy závisí na počtu a pořadí dětí a každoročně se mění. V roce 2022 činila sleva na první dítě 15 204 Kč za rok, na druhé dítě 22 320 Kč za rok a na třetí a každé další dítě 27 840 Kč za rok. Slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud si ji nárokuje oba, musí se dohodnout, kdo z nich ji bude uplatňovat. Pokud se nedohodnou, rozhodne finanční úřad podle toho, kdo má vyšší příjem. Aby se předešlo sporům a zbytečným komplikacím, je vhodné, aby druhý rodič podepsal prohlášení o neuplatnění slevy na dítě. Co je prohlášení o neuplatnění slevy na dítě? Prohlášení o neuplatnění slevy na dítě je dokument, kterým druhý rodič potvrzuje, že nebude uplatňovat slevu na dítě ze své daně z příjmů. Tímto prohlášením umožňuje prvnímu rodiči uplatnit slevu plně a bez problémů. Prohlášení o neuplatnění slevy na dítě není povinné, ale je velmi doporučené. Pokud ho druhý rodič nepodepíše, může se stát, že finanční úřad bude pochybovat o oprávněnosti uplatnění slevy prvním rodičem a bude vyžadovat další doklady nebo vysvětlení. To může způsobit zdržení nebo dokonce zamítnutí slevy.