Sleva na dítě

Nezapomínáte uplatnit ve svém daňovém přiznání slevu na dítě? Daňové zvýhodnění na dítě známá také jako finanční podpora od státu v podobě daňové úlevy na dani se vztahuje na celé období pro výpočet daně z příjmu. Slevu na dítě může v rodině uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří žijí s neopatřenými dětmi ve společné domácnosti. Nejste si jisti, zda máte nárok na uplatnění slevy na dítě? Toto daňové zvýhodnění je také označováno jako úleva na děti nebo odpočet na děti. Pojí se s příjmovou hranicí, kterou je nutné překročit. Abyste mohli uplatnit slevu na děti, příjmy ze zaměstnání či podnikání za předchozí kalendářní rok musí přesáhnout alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy. Pro rok 2022 se jedná o částku minimálně 97 200 Kč. Za vyživované dítě se podle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů považuje: dítě vlastní, dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů, dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti či zletilosti v pěstounské péči, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli slevu na dítě uplatnit.