Vysávejte #LikeABosch s cashbackem

Aktuálně máte možnost získat casbhack na tyčové vysavače Unlimited Serie I 7 a Serie I 8 v hodnotě až 2 000 Kč. Získat své peníze zpět je snadné. V prvé řadě musíte zakoupit vybraný spotřebič. Tento spotřebič pak ohodnotíte na webu Bosch. Poté musíte svůj nákup zaregistrovat a nahrát účtenku: Účtenka = daňový doklad musí být vystavená prodejcem a všechny údaje na ní zejména datum nákupu a specifikace zakoupeného spotřebiče musí být dobře čitelné. Po odeslání formuláře na stránce výrobce už jen čekáte na výplatu cashbacku. Akce platí na následující tyčové vysavače Bosch Unlimited 7 a Bosch Unlimited 8: BCS82PWR25 2000 BSS8224 2000 BCS82BL24 2000 BBS8214PET 2000 BCS82MAT14 2000 BBS8214 2000 BBS8213W 2000 BCS712XXL 2000 BBS712A 2000 BBS711ANM 2000 BBS711W 2000 BCS711A 2000 Akce probíhá v termínu od 15.5. 2022 do 30. 6. 2022 v kamenných i internetových prodejnách se sídlem v České republice a Slovenské republice, resp. provozovatelé těchto prodejen mají sídlo na území České republiky. Registrace je možná v termínu od 15.5. 2022 do 15. 7. 2022. Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky. Účastníkem se stává každý účastník akce (spotřebitel), který v době a místě konání akce zcela zakoupí akční výrobek, učiní registraci a splní všechny podmínky této akce. Výše cashback je rozlišena dle modelu zakoupeného akčního výrobku. Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky akce a budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Organizátor akce má právo závěrečného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky. Účastník akce bude organizátorem kontaktován na telefonním čísle či e-mailu, který uvedl v registračním formuláři, a to obratem po vyhodnocení jeho nároku na cashback. V případě neúplné žádosti bude účastník akce vyzván organizátorem e-mailem nebo telefonicky k doplnění chybějících údajů, které musí účastník do deseti (10) kalendářních dnů poskytnout organizátorovi nazpět. Pořadatel a organizátor prohlašují, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely výplaty cashbacku a ověření nároku účastníka na cashback. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy na akční výrobek, zaniká účastníkovi nárok na vyplacení cashback a účastník je povinný vrátit cashback při vrácení akčního výrobku. Kde můžete nakupovat? Nakupovat u všech prodejců v České republice, kteří mají produkty z České distribuce. Při svých nákupech můžete také uplatňovat slevové kupóny a kódy, které naleznete na stránkách našeho slevového portálu slevovykupon.net. Ušetřit tak můžete při nákupu vysavače hned dvakrát. My doporučujeme nákup na Okay.cz, kde výše zmíněné modely spolehlivě naleznete. Zároveň nabízíme slevové kupóny a kódy, které můžete při aktuálním nákupu využívat. Přejeme příjemný nákup.