Zúčastněte se partnerského programu iFaktura.cz

Přidejte se k partnerskému programu a za každého nového zákazníka, který přijde na iFaktura.cz z vašeho webu nebo webových stránek budete náležitě odměněni. Jak na to? Registrujte se v partnerském programu. Na své Webové stránce, blogu, sociální síti pak zveřejněte partnerský odkaz. Pokud se uživatel proklikne přes Váš odkaz a v následujících 60 dnech pak zakoupí na iFaktura.cz jakýkoliv placený tarif, získáte 20 % z ceny jednotlivých objednávek a to po celou dobu, kdy bude tento uživatel zákazníkem iFaktura.cz. Obdržíte také provizi za všechny takto přivedené uživatele vždy k 15. dni v měsíci pokud celková hodnota vašich dosud nevyplacených provizí za předcházející období převýší 500 Kč. Modelový příklad: V předcházejícím měsíci přivedl náš partner 8 zákazníků, kteří si zakoupili roční tarif za 1 080 Kč, 5 zákazníků, kteří si koupili čtvrtletní tarif za 300 Kč a 3 zákazníky, kteří si koupili dvouletý tarif za 1 920 Kč. Náš partner inkasuje provizi 20 % ze všeho zprostředkovaného, tedy 3 180 Kč (8×216 + 5×60 + 3×384)